+420 596 935 029
Domů>Aktivity školy

Aktivity školy

Od února 2019 mohou Vaše děti navštěvovat tyto zájmové kroužky. Kroužky budou probíhat vždy po relaxaci v dolní třídě od 13,15 do 14,00 hodin.

Pondělí - Angličtina v pohybu - lektor Josef Bartoš

Úterý - Vědecký kroužek - Lenka Rybková

Středa - Hudební kroužek - Kateřina Čepková

Čtvrtek - Výtvarný kroužek - Mgr. Katarína Pivovarová

Kroužky jsou určeny především pro předškolní děti a pro děti s menší potřebou spánku.

 

 

Akce pořádané školkou během roku

 • Setkání s Mikulášem, čertem a andělem.
 • Vánoční dopoledne u stromečku.
 • Maškarní karneval v MŠ.
 • Mobilní planetárium v MŠ.
 • Jarní tvoření s rodiči.
 • Besídka pro maminky.
 • Školní výlet.
 • Noc v mateřské škole.
 • Zahradní slavnost – pasování školáků.

 

Pravidelné akce:

 • Spolupráce s Městskou knihovnou.
 • Spolupráce s SDH.
 • Spolupráce s místní farou – návštěva v kostele – „Půjdem spolu do Betléma".
 • Spolupráce se ZŠ Sekaniny, ZŠ Dobroslavice.

Pravidelně: Divadélko v MŠ 1x za měsíc

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace