+420 596 935 029
Domů>Aktivity školy

Aktivity školy

KROUŽKY V MŠ 2022

Od října 2022 bude zahájena činnost zájmových kroužků v naší MŠ.
VĚDECKÝ kroužek - každé úterý  od 15.15 do 16.00 hod. 

Kroužky zajišťuje vývojový a kreativní tým agentury Rytmik. 

Akce pořádané školkou během roku

 • Setkání s Mikulášem, čertem a andělem.
 • Vánoční dopoledne u stromečku.
 • Lyžařský výcvik.
 • Zimní olympiáda.
 • Maškarní karneval v MŠ.
 • Mobilní planetárium v MŠ.
 • Jarní tvoření s rodiči.
 • Besídka pro maminky.
 • Školní výlet.
 • Noc v mateřské škole.
 • Zahradní slavnost – pasování školáků.

 

Pravidelné akce:

 • Spolupráce s Městskou knihovnou.
 • Spolupráce se Stanicí mladých přírodovědců.
 • Spolupráce s SDH.
 • Spolupráce se ZŠ Sekaniny, ZŠ Dobroslavice.

Pravidelně: Divadélko v MŠ minimálně 1x za měsíc

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace