+420 596 935 029
Domů>Aktuality>Otevření MŠ

Otevření MŠ

Znovuotevření mateřské školy v pondělí 11. května 20205/5/2020

Vážení rodiče,

   Od pondělí 11. května 2020, se naše mateřská škola znovu otevře. Jak jistě chápete, musíme dodržovat pravidla MŠMT:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

  • Ráno provede učitelka tzv. ranní filtr - bezkontaktním teploměrem změří dítěti teplotu a pohledem zkontroluje zdravotní stav dítěte. Do MŠ budou moci pouze děti zcela zdravé. Dítě si ihned po příchodu dezinfikuje ruce.
  • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 Pro pobyt venku

  • se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek.

MŠMT doporučuje, aby prarodiče nad 65 let děti do MĎ nevodili a nevyzvedávali.

 

Při prvním příchodu dítěte od uzavření MŠ rodič předloží paní učitelce Čestné prohlášení.

 Čestné prohlášení

 

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace