+420 596 935 029
Domů>Denní řád

Denní řád

6,30 – 9,30   

  • Spontánní, hravé, tvořivé, estetické, hudební a individuální činnosti dětí, pohybové chvilky a pohybové aktivity, relaxační chvilky, komunitní kruh, řízené činnosti a realizace plánovaných integrovaných činností, realizace nápadů dětí, individuální plánované činnosti, dopolední svačina.


9,30 – 11,15 

  • Příprava na pobyt venku, pobyt venku - hry, sportovní a rekreační činnosti, vycházky, individuální a zájmová činnost, skupinové činnosti, příprava na oběd, hygiena.

 

11,50 – 12,15

  • Oběd, hygiena.


12,15 – 14,15 

  • Literární, relaxační, hudební, opakovací chvilka, odpočinek, spánek, klidné individuální činnosti při spánku dětí.
  • Od pondělí do čtvrtka kroužky pro zapsané děti.

 


14,15 - 16,00   

  • Hygiena.
  • Tělovýchovná chvilka.
  • Odpolední svačina.
  • Hravé, tvořivé  a spontánní činnosti dětí, individuálně plánované činnosti, pohybové činnosti,  pobyt venku.

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace