+420 596 935 029
Domů>O nás

O nás

Mateřská škola se nachází v malebném prostředí na okraji města Ostravy. V roce 2011 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy i interiéru, kdy byla přistavena další třída a navýšena kapacita MŠ na 43 dětí.

Školní řád 2021/2022

Rozpočet na rok 2022

Školní vzdělávací program

ROZDĚLENÍ TŘÍD

MŠ má v současné době v provozu dvě třídy.

třída Hvězdičky - ředitelka školy Sylva Hrbáčová, učitelka Bc. Martina Stoklasová 
třída Srdíčka - učitelka Kateřina Čepková, učitelka Mgr. Katarína Pivovarová, pedagogický asistent, učitelka Lenka Rybková

Školnice - Jarmila Petruželová
Vedoucí školní jídelny a kuchařka - Lucie Oršulíková

 
 
 
 
 
 

 

Otevřená možnostem, inspiraci a rozvoji současné moderní mateřské školy

Cílem vzdělávání dětí naší mateřské školy je kvalitní připravenost dětí pro vstup do 1. třídy se zaměřením na oblasti:  

 • Předčtenářské a předmatematické dovednosti.
 • Kladný vztah k přírodě, péče o přírodu – environmentální výchova.
 • Výtvarné, hudební a dramatické dovedností.
 • Pokusy a výzkum. 

Mimoškolní akce pořádané MŠ

 • Setkání s Mikulášem, čertem a andělem.
 • Vánoční dopoledne u stromečku.
 • Maškarní karneval v MŠ.
 • Mobilní planetárium v MŠ.
 • Jarní tvořivé dílny.
 • Besídka pro maminky.
 • Školní výlet.
 • Návštěva Planetária.
 • Noc v mateřské škole.
 • Zahradní slavnost – pasování školáků.

Pravidelné akce:

 • Spolupráce s Městskou knihovnou.
 • Spolupráce se SDH.
 • Spolupráce se ZŠ I. Sekaniny, ZŠ Dobroslavice.

Pravidelně: Divadlo a různé akce v MŠ během celého roku minimálně 1x za měsíc.

 

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III. Název projektu: Personální podpora pro dvouleté děti v MŠ Ostrava-Plesná, registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/00117292

 

Z finančních prostředků v celkové výši 258.496,00 Kč hradíme tyto aktivity:

 • Chůva - personální podpora MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - cizí jazyky a matematická pregramotnost
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace