+420 596 935 029
Domů>Pro rodiče

Pro rodiče

Stravování dětí a odhlašování stravy

Dítě se může v MŠ stravovat polodenně, či celodenně. Rodiče vyplní Přihlášku ke stravování. Výjímky povoluje ředitelka MŠ.

Přihláška ke stravování a dohoda o platbách

Doby podávání jídel: ranní svačina 8,45 – 9,15hodin. Oběd 11,30 – 12,00 hodin. Odpolední svačina 14,15 – 14,45. Dítě, které odchází domů po obědě a má uhrazenu celodenní stravu, si vyzvedne odpolední svačinu při odchodu nachystanou před kuchyní. Rodiče, kteří mají zájem si dítě vyzvedávat pravidelně některé dny po obědě, mohou předem na tyto dny odhlásit odpolední svačiny. Změnu je třeba nahlásit písemně předem emailem na sjplesna@seznam.cz. V období adaptace, je docházka dojednána ústně pro každé dítě. V tyto dny má dítě nahlášeno stravu jen na dobu pobytu.

Omlouvat stravu je nutno 24 hodin předem, denně do 12,00 hodin, v pondělí do 8,00 hodin u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 596 935 029, 724 042 487, případně emailem na sjplesna@seznam.cz.

V případě neomluvené stravy nebude stravné odhlášeno. V případě nepřítomnosti dítěte a neomluvení stravy, je nutno uhradit věcnou a mzdovou režii ve výši 41 Kč.
ŠZ umožňuje poskytovat dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve škole.

Při náhlém onemocnění dítěte je možno vydat stravu první den nemoci. Výdej bočním vchodem do kuchyně od 11,00 – 11,15 hodin do přinesených nádob, jídlo spotřebovat do 15 hodin.

Stravné se platí zálohově předem bezhotovostně na účet jídelny, případně hotově. Bližší informace o stravování podá vedoucí jídelny. Peněžní styk v MŠ zajišťuje vedoucí školní jídelny. Platby provádějte na účet MŠ číslo 6609929001/5500 vždy do 15. daného měsíce.

Třídní telefony – každá třída má k dispozici třídní telefon – pevnou linku, který slouží pro vzájemnou informovanost rodičů a pedagogů, nikoliv pro omlouvání stravy. Telefonní číslo na třídy - pevná linka 596 935 029. Ředitelka mateřské školy - mobilní telefon 774 928 311.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Rodiče dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání do MŠ, uhradí úplatu za vzdělávání. Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku.

Vzdělání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Splatnost úplaty je vždy nejpozději patnáctý den příslušného měsíce.

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. O osvobození rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Dokud však nebude rozhodnuto o osvobození, musí být úplata uhrazena.

Dítěti, jehož zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem, případně pověřenou pracovnicí jiný termín úhrady, bude dle §35 ŠZ ukončeno předškolní vzdělávání.

Seznam věcí, které děti potřebují do školky

Věci na oblečení

  • Převlečení do třídy (pohodlný oděv – tričko, tepláky nebo kalhoty, případně sukně, zástěra). S dětmi provádíme různé výtvarné činnosti, převlečení by tedy mělo být takové, aby nevadilo případné zašpinění barvami ).
  • Přezůvky s pevnou patou.
  • Převlečení na pobyt venku - kalhoty nebo tepláky, mikina, tričko, v zimě kombinéza, v létě by měla být součástí převlečení i pokrývka hlavy proti slunci. 
  • Další převlečení zvláště u mladších dětí. Náhradní kalhotky či slipy, tričko a další tepláky nebo kalhoty jsou vhodné.
  • Pyžamo na odpolední odpočinek s našitým poutkem na pověšení.

Všechny věci dětem podepište nebo opatřete jmenovkou.


Hygienické potřeby

Na každé pololetí vybíráme tyto potřeby:

• Toaletní papír (4 ks).
• Papírové kapesníky - nejlépe krabička.
• Papírové ubrousky.
• Mikrotenové sáčky.
• Tekuté mýdlo 1l.
• Zubní pastu, kartáček - dle potřeby měnit během celého roku.

Desatero pro rodiče

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace