+420 596 935 029
Domů>Stravování

Stravování

 Lucka Oršulík

Lucie Oršulíková

vedoucí školní jídelny, kuchařka

Přijímání dětí ke stravování

Ke stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné přihlášky, kterou obdrží rodiče dítěte při zápisu do mateřské školy.

Přihláška ke stravování a dohoda o platbách

 Vnitřní řád školní jídelny- dodatek č. 1

Vnitřní řád ŠJ 2022

Řád školní jídelny pro školní rok 2022/23 + nové ceny stravného

Seznam alergenů

 

Děti jsou zařazeny do dvou stravovací kategorií:

I. kategorie: 3 - 6 let
II. kategorie: 6 - 7 let

Odhlašování stravy

Strava se odhlašuje 24 hod. předem, a to do 12 hod.
Při onemocnění dítěte je možné si stravu vyzvednout do jídlonosiče v době od 11,00 do 11,15 hod.
V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Placení stravného

Trvalým příkazem – na základě přiděleného variabilního symbolu, o který si rodič zažádá u ředitelky mateřské školy - termín platby k 15. předchozího měsíce.

Výdej stravy

 

Třída Hvězdičky (dolní třída)

  • dopolední svačina: 8,30 - 9,00 hod.
  • oběd: 11,45 - 12,15 hod
  • odpolední svačina: 14,15 hod.

Třída Srdíčka (horní třída)

  • dopolední svačina: 8,45 - 9,00 hod.
  • oběd: 11,30 - 12,00 hod
  • odpolední svačina: 14,15 hod.

Výdej obědů pro cizí strávníky: 11,00 - 11,15 hod.


Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce školní jídelny, na webových stránkách školy nebo si jej můžete stáhnout zde.
Změna v jídelním lístku je vyhrazena v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

Řád školní jídelny při Mateřské škole Ostrava-Plesná vyplývá z:

• Vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování.
• Zákona č. 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví.
• Vyhlášky č.410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a zařízení.
• Zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon.
• Vyhlášky č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkovým organizacích.
• Zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech.

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace