+420 596 935 029
Domů>Zápis

Zápis

Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno stáhnout zde nebo vyzvednout osobně v MŠ.

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí 2021/22

Ve školním roce 2021/2022 byly přijaty tyto děti:

Seznam přijatých dětí ve školním roce 2021/2022

Seznam nepřijatých dětí ve školním roce 2021/2022

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ

Kapacita mateřské školy : 43 dětí

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2021/2022: 12

Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.msplesna.cz po dobu 30 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijeté k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí:

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení ( podání žádosti o předškolním vzdělávání) ředitel školy.

Odvolání:

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, mají podle ustanovení § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost před vydáním rozhodnutí nahlížet do spisu a vyjádřit se k jejich podkladům a to po předchozí výzvě nebo telefonické domluvě s ředitelem školy.

V případě neumístění dítěte, z důvodu naplněné kapacity dané MŠ, nabídne ředitel po dohodě se zřizovatelem a ostatními ředitelkami mateřských škol umístění v jiné MŠ s volnou kapacitou.

V případě dodatečného uvolnění kapacity školy, je možné přijímat děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

V Ostravě-Plesné 17. 5. 2021                                                     Sylva Hrbáčová ředitelka MŠ

Účinnost dnem 14. 3. 2021

 

 

 

 

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace