+420 596 935 029
Domů>Zápis

Zápis

Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno stáhnout zde nebo vyzvednout osobně v MŠ.

žádost o přijetí

V tomto roce byly přijaty tyto děti:

seznam přijatých dětí

Milí rodiče, zveme Vás k ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se uskuteční v úterý 14. května 2019 od 8,00 do 16,00 hodin.

S sebou si vezměte průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a přihlášku ke stravování si můžete vyzvednout v MŠ od 7,00 do 16,00 hodin nebo stáhnout na webových stránkách školy.

 

Zápis do mateřské školy – školní rok 2019/ 2020

Datum zápisu: úterý 14. květen 2019 od 8,00 do 16,00 hodin
Místo zápisu: Mateřská škola Ostrava-Plesná – příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4, 725 27 Ostrava – Plesná

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce
  3. Pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidenství
  4. Vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ – včetně vyjádření dětského lékaře

Očkování dítěte je zákonná podmínka přijetí PV u dětí mladších pěti let

 

V termínu zápisu, tj. 14. květen 20119 bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě vedeno.

O přijetí rozhodne ředitelka MŠ v právním řízení.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1.

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a má trvalé bydliště ve spádové oblasti

25 bodů

2.

Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku a mají trvalé bydliště ve spádové oblasti

19 bodů

3.

Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku a mají trvalé bydliště ve spádové oblasti

18 bodů

4.

Dítě má sourozence v Mateřské škole Ostrava – Plesná – příspěvková organizace

5 bodů

5.      

Děti mladší tří let, které dovrší tři roky do 31. 8. 2020

4 body

6.      

Děti, které nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti

3 body

                                   

Kapacita mateřské školy : 43 dětí

Počet volných míst pro školní rok 2019/2020: 17

Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.msplesna.cz po dobu 30 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijeté k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí:

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení ( podání žádosti o předškolním vzdělávání) ředitel školy.

Odvolání:

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, mají podle ustanovení § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost před vydáním rozhodnutí nahlížet do spisu a vyjádřit se k jejich podkladům a to po předchozí výzvě nebo telefonické domluvě s ředitelem školy.

V případě neumístění dítěte, z důvodu naplněné kapacity dané MŠ, nabídne ředitel po dohodě se zřizovatelem a ostatními ředitelkami mateřských škol umístění v jiné MŠ s volnou kapacitou.

V případě dodatečného uvolnění kapacity školy, je možné přijímat děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

V Ostravě Plesné 6. 2. 2019                                                      Sylva Hrbáčová ředitelka MŠ

Účinnost dnem 1. 5. 2019

 

Mateřská škola Ostrava-Plesná – příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4, 725 27 Ostrava-Plesná

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD 1. 9. 2019:

Mateřská škola Ostrava-Plesná – příspěvková organizace přijímá k předškolnímu vzdělávání děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

1/2019                             Přijímá se od 1. 9. 2019

2/2019                             Přijímá se od 1. 9. 2019

3/2019                             Přijímá se od 1. 9. 2019

5/2019                             Přijímá se od 1. 9. 2019

6/2019                             Přijímá se od 1. 9. 2019

7/2019                             Přijímá se od 1. 9. 2019

8/2019                             Přijímá se od 1. 9. 2019

9/2019                             Přijímá se od 1. 9. 2019

10/2019                           Přijímá se od 1. 9. 2019

11/2019                           Přijímá se od 1. 9. 2019

12/2019                           Přijímá se od 1. 9. 2019

13/2019                           Přijímá se od 1. 9. 2019

 

 

Vyvěšeno dne 28. 5. 2019

 

Ředitelka MŠ Sylva Hrbáčová

 

 

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace