+420 596 935 029
Domů>Zápis

Zápis

Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno stáhnout zde nebo vyzvednout osobně v MŠ.

Žádost o přijetí

V tomto školním roce 2019/2020 byly přijaty tyto děti:

Seznam přijatých dětí

Milí rodiče, zveme Vás k ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se uskuteční v úterý 5. května 2020 od 8,00 do 16,00 hodin.

S sebou si vezměte průkaz totožnosti.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a přihlášku ke stravování si můžete vyzvednout v MŠ od 7,00 do 16,00 hodin nebo stáhnout na webových stránkách školy.

Zápis do mateřské školy – školní rok 2020/2021

Datum zápisu: úterý 5. května 2020 od 8,00 do 16,00 hodin
Místo zápisu: Mateřská škola Ostrava-Plesná – příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4, 725 27 Ostrava-Plesná

Doklady k zápisu:

  1. Občanský průkaz zákonného zástupce
  2. Pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidenství
  3. Vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ – včetně vyjádření dětského lékaře

Očkování dítěte je zákonná podmínka přijetí PV u dětí mladších pěti let.

 

V termínu zápisu, tj. 5. května 2020 bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě vedeno.

O přijetí rozhodne ředitelka MŠ v právním řízení.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ

Kapacita mateřské školy : 43 dětí

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2020/2021: 9

Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.msplesna.cz po dobu 30 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijeté k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí:

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení ( podání žádosti o předškolním vzdělávání) ředitel školy.

Odvolání:

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, mají podle ustanovení § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost před vydáním rozhodnutí nahlížet do spisu a vyjádřit se k jejich podkladům a to po předchozí výzvě nebo telefonické domluvě s ředitelem školy.

V případě neumístění dítěte, z důvodu naplněné kapacity dané MŠ, nabídne ředitel po dohodě se zřizovatelem a ostatními ředitelkami mateřských škol umístění v jiné MŠ s volnou kapacitou.

V případě dodatečného uvolnění kapacity školy, je možné přijímat děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

V Ostravě-Plesné 13. 3. 2020                                                      Sylva Hrbáčová ředitelka MŠ

Účinnost dnem 1. 4. 2020

 

 

 

 

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace