Aktuální článek

Mateřská škola se nachází v malebném prostředí na okraji města Ostravy. V roce 2011 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy i interiéru, kdy byla přistavena další třída a navýšena kapacita MŠ z 28 na 45 dětí.

ROZDĚLĚNÍ TŘÍD:

MŠ má dvě třídy.

  • třída Hvězdičky - ředitelka školy Sylva Hrbáčová, učitelka Lenka Rybková
  • třída Srdíčka - učitelka Kateřina Čepková, učitelka Mgr. Katarína Pivovarová, pedagogický asistent/učitelka Mgr. Lucie Franková 

OTEVŘENÁ MOŽNOSTEM, INSPIRACI A ROZVOJI SOUČASNÉ MODERNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

  • Předčtenářské a předmatematické dovednosti.
  • Kladný vztah k přírodě, péče o přírodu – environmentální výchova.
  • Výtvarné, hudební a dramatické dovedností.
  • Pokusy a výzkum.