Aktuální článek

Horní třída je určena pro mladší děti od dvou a půl let do pěti let s kapacitou 28 dětí.

Děti mají k dispozici hračky pro starší i pro ty nejmenší. Ke hrám a pohybovým aktivitám využívají děti velkou hernu, která je vybavena kuchyňkou, domečkem, prolézačkami a novou sportovní a hrací sestavou. K odpočinku využíváme lehárnu, která je oddělena, a děti zde v klidu relaxují.

Ráno po příchodu do MŠ si děti vybírají z nepřeberného množství didaktických hraček a pomůcek, mohou si zahrát různé námětové hry, věnují se výtvarným a pracovním činnostem. Nezapomínáme také na individuální přístup, zvláště k těm dětem, které ještě nedosáhly věku tří let. To se nám daří také díky tomu, že kromě učitelky je ve třídě přítomen asistent pedagoga, který se těmto dětem intenzivně věnuje. Po úklidu hraček jsou na řadě pohybové aktivity - cvičení s hudebním doprovodem, prolézání na dřevěné prolézačce a hraní pohybových her. Děti mohou využít různá náčiní, jako jsou šátky, barevné kruhy, velké obruče, míče, které při cvičení využíváme, a které je moc baví.

Po cvičení se přesouváme do jídelny na svačinu a po ní následují různé hravé činnosti podle vzdělávacího plánu, se kterým jsou seznámeni rodiče na nástěnkách. Učíme se zpívat, vyprávět podle obrázků, poznáváme svět a povídáme si, jak se chovat správně ke svému okolí. I tady je brán ohled na naše nejmladší. Místo výuky si mohou hrát dle vlastního výběru.

Pobyt venku probíhá většinou na nově rekonstruované zahradě, kde si děti hrají na pískovišti, s míči a obručemi, jezdí na odrážedlech a koloběžkách, kreslí si křídami, lezou po prolézačce, houpou se, klouzají, případně se věnují další pohybové činnosti.

Po obědě se uloží k odpolednímu klidu, zazpíváme si, přečteme pohádku. Odpočinou si podle individuální potřeby. Pokud už je dítě odpočaté, jde si hrát do třídy.

Ostatní postupně vstávají, svačí a hrají si nebo tvoří, až do příchodu rodičů.

Ve třídě vládne klidná pozitivní atmosféra, funguje spolupráce mezi učitelkami a také s rodiči.