Aktuální článek

Provozní informace

Scházení dětí

Ráno se všechny děti schází v horní třídě "Srdíček" do 7:30 hodin. V 7:30 předškoláci přecházejí do své třídy „Hvězdiček". Děti se scházejí do 8:00 - starší děti, do 8:15 - mladší děti, později po domluvě s učitelkou.

Odhlašování dětí

K odhlašování dětí byl zaveden sešit, který je umístěn v šatně. Využívejte prosím tento sešit k odhlašování, je to přehledné a nemůže tak docházet k nedorozumění nebo nevyřízení vzkazu. Můžete také využít email na školní jídelnu - [email protected], pevnou linku 596 935 029, mobilní telefon - 724 042 487.

Nově můžete své děti odhlašovat v aplikaci Twigsee (www.twigsee.com), kterou lze stáhnout na App Store nebo Google Play. Přihlašovací údaje byly rozdány všem rodičům.

Seznam věcí, které děti potřebují do školky:

Věci na oblečení

  • Převlečení do třídy (pohodlný oděv – tričko, tepláky nebo kalhoty, případně sukně, zástěra).
  • S dětmi provádíme různé výtvarné činnosti, převlečení by tedy mělo být takové, aby nevadilo případné zašpinění barvami).
  • Přezůvky s pevnou patou.
  • Převlečení na pobyt venku - kalhoty nebo tepláky, mikina, tričko, v zimě kombinéza, v létě by měla být součástí převlečení i pokrývka hlavy proti slunci.
  • Další převlečení zvláště u mladších dětí. Náhradní kalhotky či slipy, tričko a další tepláky nebo kalhoty jsou vhodné.
  • Pyžamo na odpolední odpočinek.
  • Všechny věci dětem prosím podepište nebo opatřete jmenovkou.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Rodiče dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání do MŠ, uhradí úplatu za vzdělávání. Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku.

Vzdělání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Splatnost úplaty je vždy nejpozději patnáctý den předchozího měsíce.

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. O osvobození rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Dokud však nebude rozhodnuto o osvobození, musí být úplata uhrazena.

Dítěti, jehož zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem, případně pověřenou pracovnicí jiný termín úhrady, bude dle §35 ŠZ ukončeno předškolní vzdělávání.