Aktuální článek

Vedoucí školní jídelny a kuchařka:  Bc. Lucie Oršulíková

Stravování dětí a odhlašování stravy

Dítě se může v MŠ stravovat polodenně, či celodenně. Rodiče vyplní přihlášku ke stravování. Výjimky povoluje ředitelka MŠ.


Výdej stravy:

Doby podávání jídel:

  • Ranní svačina             8:30  –  9:00 hodin.
  • Oběd                         11:30  – 11:45 hodin.
  • Odpolední svačina   14:15  – 14:30 hodin.

Dítě, které odchází domů po obědě a má uhrazenu celodenní stravu, si vyzvedne odpolední svačinu při odchodu nachystanou před kuchyní. Rodiče, kteří mají zájem si dítě vyzvedávat pravidelně některé dny po obědě, mohou předem na tyto dny odhlásit odpolední svačiny. Změnu je třeba nahlásit písemně předem emailem na [email protected]. V období adaptace je docházka dojednána ústně pro každé dítě. V tyto dny má dítě nahlášeno stravu jen na dobu pobytu.

Při náhlém onemocnění dítěte přes víkend je možnost odhlásit stravu v pondělí do 8:00 hodin u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 724 042 487 nebo v aplikaci Twigsee, každý rodič dostal přihlašovací údaje. Omlouvat stravu je nutno 24 hodin předem, denně do 12:30 hodin. ŠZ umožňuje poskytovat dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve škole. Na další dny absence je nutno stravu odhlásit. Pokud dítě není odhlášeno ze stravování, je mu stravné účtováno v plné výši 82 Kč i přes nepřítomnost dítěte v MŠ. Při náhlém onemocnění dítěte je možno vydat stravu pouze první den nemoci. Výdej je bočním vchodem do kuchyně od 11:00 – 11:15 hodin do přinesených nádob, jídlo nutno spotřebovat do 15. hodiny.

Stravné se platí zálohově předem bezhotovostně na účet jídelny, případně hotově. Bližší informace o stravování podá vedoucího školní jídelny. Peněžní styk v MŠ zajišťuje vedoucí školní jídelny. Platby provádějte na účet MŠ číslo 6609929001/5500 vždy do 15. předchozího měsíce, do zprávy nebo variabilního symbolu napsat jméno dítěte.

Řád školní jídelny při Mateřské škole Ostrava-Plesná vyplývá z:

  • Vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování.
  • Zákona č. 258/200 Sb.     O ochraně veřejného zdraví.
  • Vyhlášky č.410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a zařízení.
  • Zákona č. 561/2004 Sb.   Školský zákon.
  • Vyhlášky č. 84/2005 Sb.   O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkovým organizacích.
  • Zákona č. 250/2000 Sb.   O rozpočtových pravidlech