Aktuální článek

Akce pořádané školkou během roku:

  • Uspávání broučků - dopoledne
  • Podzimní tvořivé dílny s rodiči
  • Setkání s Mikulášem – dopolední program 
  • Posezení u vánočního stromečku, rozbalování dárků
  • Karneval
  • Vynášení Moreny
  • Jarní tvořivé dílny s rodiči
  • Besídka ke Dni matek
  • Školní výlety
  • Rozloučení se školním rokem spojené s rozloučením s dětmi, které půjdou v září do ZŠ

Naše MŠ pořádá průběžně spoustu dalších akcí, jako jsou divadelní představení přímo v MŠ, zimní olympiáda dopoledne, setkání s rodiči venku – vystoupení dětí „Betlém“.

Spolupracujeme se ZŠ I. Sekaniny, ZŠ Děhylov a ZŠ K. Pokorného. Ve spolupráci s nimi nabízíme rodičům besedy a webináře.

Další z dalších již tradičních akcí je vystoupení našich předškolních dětí v DDM u příležitosti jubileí plesenských seniorů.

Nezapomínáme ani na nové občánky města, kde naše předškoláky také uvidíte. V zimních měsících se přihlášené děti účastní lyžařského výcviku, který pořádáme v odpoledních hodinách ve spolupráci s firmou SKI areál SKALKA.

Na jaře se mohou naše děti účastnit plaveckého výcviku, který je jednou týdně dopoledne v jarních měsících. Tuto akci zajišťuje firma CRABÍK.

Angličtina hrou je jednou týdně, odpoledne.

Velice dobrou spolupráci máme s DDM Ostrava-Plesná. Jednou za měsíc děti navštěvují místní tělocvičnu, kde mohou využít prostoru tělocvičny, ale také keramickou dílnu. Naše děti zde využívají hojně kroužky v odpoledních hodinách, jako jsou in-line bruslení, skládání ze stavebnice LEGO, sportovní aktivity aj.