Aktuální článek

6:30 - 9:30 hod.

  • Spontánní, hravé, tvořivé, estetické, hudební a individuální činnosti dětí, pohybové chvilky a pohybové aktivity, relaxační chvilky, komunitní kruh, řízené činnosti a realizace plánovaných integrovaných činností, realizace nápadů dětí, individuální plánované činnosti, dopolední svačina.
  • Pátek - logopedie (8:00-8:30)

9:30 – 11:15 hod.

  • Příprava na pobyt venku, pobyt venku - hry, sportovní a rekreační činnosti, vycházky, individuální a zájmová činnost, skupinové činnosti, příprava na oběd, hygiena.

11:15 – 12:15 hod.

  • Oběd, hygiena

12:15 – 14:15

  • Literární, relaxační, hudební, opakovací chvilka, odpočinek, spánek, klidné individuální činnosti

14:15 16:15

  • Hygiena
  • Tělovýchovná chvilka
  • Odpolední svačina
  • Hravé, tvořivé a spontánní činnosti dětí, individuálně plánované činnosti, pohybové činnosti, pobyt venku. 
  • Pondělí - kroužek angličtiny (15:00-15:45)